fúkaná izolácia a zateplenie

Prečo zafúkať strechu ?

 • Cez strechu Vám uniká najviac tepla z Vášho domu,
 • Za malú investíciu najväčšia úspora,
 • Zateplenie strechy fúkanou izolaciou je najrýchlejší spôsob zateplenia – realizácia 4 – 10 hodín,
 • Fúkaná izolácia v letných mesiacoch zabraňuje prehrievaniu strechy,
 • Pre klientov LK-Servis Slovakia, s.r.o. mimoriadna ponuka možnosť splácať zafúkanie Vašej strechy celulózovou izoláciou až na 24 mesačných splátok bez navýšenia. (Mesačná splátka cca 45 € – 55 € podľa plochy strechy).

Prečo zafúkať od LK-Servis Slovakia, s.r.o.?

 • Špeciálna cena realizácie,
 • Splácanie realizácie na splátky, bez navýšenia,
 • Realizácia v rámci celého Slovenska,
 • LK-Servis Slovakia, s.r.o. renomovaná spoločnosť.

Zateplenie stien

Čo rozumiemie pod pojmom zateplenie.

Zateplenie je dodatočné pridanie tepelnej izolácie najčastejšie na vonkajšie steny  rodinných a bytových domov a slúži hlavne na zníženie tepelných strát,  čím vlastne znižuje spotrebu energie na vykurovanie. Zateplenie slúži aj na sanaciu stien a omietok starých domov. V rámci zateplení sa riešia systémové poruchy bytových domov, pričom ich neriešenie drasticky znižuje ich užitkovú hodnotu a tým pádom aj životnosť bytových domov. V neposlednom rade je to estetická stránka zateplenia – zo starého zašednutého povrchu si vytvárate pestrofarebné zákutia svojho životného priestoru.

 

Výhody zateplenia:

 • zníženie tepelných strát čím sa znižuje spotreba energie na vykurovanie
 • odstánenie hygienických nedostatkov – plesní
 • prekrytie a teda odstránenie tepelných mostov
 • zvýšenie vnútornej povrchovej teploty stien – tým sa zabezpečí tepelná pohoda v objekte
 • zvýšenie tepelnej zotrvačnosti stavebnej konštrukcie – spomalenie chladnutia miestnosti ak nastane vykurovacia prestávka
 • zníženie tepelného namáhania obvodového plášťa budovy – rozdiel teplot medzi zimou a letom sa výrazne zníži na pôvodných obvodových stenách
 • ochrana obvodového plášťa budovy pred poveternostnými vplyvmi
 • odstránenie zatekania cez obvodový plášť

 

Typy zateplenia

Najbežnejšie typy zateplenia fasád v stredoeuropských krajinách

 • Kontaktný zatepľovací systém – izolant polystyrén
 • Kontaktný zatepľovací systém – izolant minerálna vlna
 • Prevetrávaná fasada – izolant minerálna vlna
 • Prevetrávaná fasada – izolant nastriekaná celulóza

Zateplenie obvodových stien je potrebné voliť podľa konštrukcie obvodových stien (podľa hrúbky a materiálu steny). Zateplením obvodových stien znížime náklady na vykurovaní v niektorých prípadoch až o 35 %.

Kontaktné zateplenie fasády je výhodné najmä z finančného hľadiska. Tepelná izolácia ako (polystyrén, minerálna vata) je priamo spojená s murivom alebo inou obvodovou konštrukciou. Na to aby sa dosiahlo rovnakého tepelného odporu ako pri odvetrávanej fasáde postačuje menšia hrúbka tepelnej izolácie.  Pri odvetrávanej zateplenej fasáde sa tepelná izolácia upevňuje na oceľový alebo drevený rošt. Prvý hrubší rošt slúži na upevnenie izoláciea druhý zvislý rošt slúži na odvetranie. Na druhý zvyslý rošt sa upevňuje finálna fasáda napr. z veľkoplošných  dosiek. Vzduchová medzera je na bokoch prečelia uzatvorená, naopak na spodnej a na vrchnej časti je otvorená. V tejto medzere prirodzene prúdi vzduch. (Cenu výrazne ovlivňuje najmä cena obkladu a keramický obklad, drevo, cementovláknité dosky).

 

Tepelné izolácie delíme podľa pôvodu

 • Organické – drevovláknité dosky, technické konope, celulózová izolácia, ovčia vlna.
 • Anorganické – polystyrén, sklenná vata, fúkaná minerálna vlna, minerálna vlna
Do zateplenia fasád patrí automaticky aj zateplenie soklov, pivníc, podkrovia a striech. Zateplenie podkrovia a striech vykonávame unikatnou fúkanou celulózovou izoláciou. Ide o tepelnú izoláciu na báze celulóznych vlákien s nulovým šírením plameňa po povrchu a je zároveň ošetrený rôznymi prísadami, ktoré zabezpečuju odolnost proti hubám, plesniam, hmyzu a hlodavcom. Celulózová izolácia je biologicky odbúrateľná čo znamená že je to ekologicky šetrný výrobok a je velmi žiadaný vo vypelých ekonomikách. Zateplenie soklových stien a pivníc má dôležitý vplyv na zbytok stavby s hľadiska sanácie základových stien aj z hľadiska zateplenia.

 

Tepelná izolácia sokla musí spĺňať tieto požiadavky:

 • minimálna nasiakavosť,
 • mrazuvzdornosť,
 • minimálna alebo žiadna vzlínavosť vody,
 • vysoká pevnosť v tlaku,
 • možnosť kombinácie s rôznymi typmi hydroizolácií,
 • dobré spolupôsobenie s lepidlami a tmel­mi,
 • jednoduchá spracovateľnosť.

 

Na izolovanie soklov možno použiť izolačné materiály na báze extrudovaného polystyrénu (XPS) alebo expandovaného polystyrénu (EPS)

 • soklové dosky,
 • drenážne dosky,
 • perimetrické dosky.
Dosky sú pomenované podľa ich funkcie a typického umiestnenia v stavbe. Odlišujú sa rozmermi, typom obvodovej hrany a profilovaním povrchu. Dosky na sokel a spodnú stavbu sa vyrábajú zo špeciálnych surovín lisovaním do foriem. Tieto dosky vykazujú dobré hodnoty tepelnej izolácie λD=0,032-0,033 W/m . K. A rovnako ako pri doskách XPS netreba ich chrániť hydroizoláciou.
 
Soklové dosky sú vhodné na zatepľovanie soklov. Aby sa kvalitne nadviazali na fasádne zateplenie, sú zakončené rovnou hranou. Obojstranná vaflová štruktúra povrchu slúži na dobrú prídržnosť lepidiel a tmelov.
 
Perimetrické dosky sú vhodné na zateplenie spodnej stavby (základové dosky, suterénne steny a pod.). Na jednoduché delenie sú vybavené povrchom s rastrom po 50 mm. Po obvode majú polodrážku.
 
Drenážne dosky Používame na zateplenie suterénnych stien a oblasti sokla. Po celom obvode majú polodrážku. Na jednej strane izolácie je vaflová štruktúra a na druhej drenážny raster.
 
 

Radi Vám poradíme telefonicky, emailom alebo osobne na pobočke.