Fúkaná izolácia, zateplenie

Fúkaná izolácia, zateplenie

Prečo zafúkať strechu ?

 • Cez strechu Vám uniká najviac tepla z Vášho domu
 • Za malú investíciu najväčšia úspora
 • Zateplenie strechy fúkanou izolaciou je najrýchlejší spôsob zateplenia – realizácia 4 – 10 hodín
 • Fúkaná izolácia v letných mesiacoch zabraňuje prehrievaniu strechy
 • Pre klientov LK-Servis Slovakia, s.r.o. mimoriadna ponuka možnosť splácať zafúkanie Vašej strechy celulózovou izoláciou až na 24 mesačných splátok bez navýšenia. (Mesačná splátka cca 45 € – 55 € podľa plochy strechy)

 

Prečo zafúkať od LK-Servis Slovakia, s.r.o.?

 • Špeciálna cena realizácie
 • Splácanie realizácie na splátky, bez navýšenia.
 • Realizácia v rámci celého Slovenska
 • LK-Servis Slovakia, s.r.o. renomovaná spoločnosť

 

Zateplenie stien

Čo rozumiemie pod pojmom zateplenie.

Zateplenie je dodatočné pridanie tepelnej izolácie najčastejšie na vonkajšie steny  rodinných a bytových domov a slúži hlavne na zníženie tepelných strát,  čím vlastne znižuje spotrebu energie na vykurovanie. Zateplenie slúži aj na sanaciu stien a omietok starých domov. V rámci zateplení sa riešia systémové poruchy bytových domov, pričom ich neriešenie drasticky znižuje ich užitkovú hodnotu a tým pádom aj životnosť bytových domov. V neposlednom rade je to estetická stránka zateplenia – zo starého zašednutého povrchu si vytvárate pestrofarebné zákutia svojho životného priestoru.

 

Výhody zateplenia:

 • zníženie tepelných strát čím sa znižuje spotreba energie na vykurovanie
 • odstánenie hygienických nedostatkov – plesní
 • prekrytie a teda odstránenie tepelných mostov
 • zvýšenie vnútornej povrchovej teploty stien – tým sa zabezpečí tepelná pohoda v objekte
 • zvýšenie tepelnej zotrvačnosti stavebnej konštrukcie – spomalenie chladnutia miestnosti ak nastane vykurovacia prestávka
 • zníženie tepelného namáhania obvodového plášťa budovy – rozdiel teplot medzi zimou a letom sa výrazne zníži na pôvodných obvodových stenách
 • ochrana obvodového plášťa budovy pred poveternostnými vplyvmi
 • odstránenie zatekania cez obvodový plášť

 

Typy zateplenia

Najbežnejšie typy zateplenia fasád v stredoeuropských krajinách

 • Kontaktný zatepľovací systém – izolant polystyrén
 • Kontaktný zatepľovací systém – izolant minerálna vlna
 • Prevetrávaná fasada – izolant minerálna vlna
 • Prevetrávaná fasada – izolant nastriekaná celulóza

Zateplenie obvodových stien je potrebné voliť podľa konštrukcie obvodových stien ( podľa hrúbky a materiálu steny). Zateplením obvodových stien znížime náklady na vykurovaní v niektorých prípadoch až o 35 %.

Kontaktné zateplenie fasády je výhodné najmä z finančného hľadiska. Tepelná izolácia ako (polystyrén, minerálna vata) je priamo spojená s murivom alebo inou obvodovou konštrukciou. Na to aby sa dosiahlorovnakého tepelného odporu ako pri odvetrávanej fasáde postačuje menšia hrúbka tepelnej izolácie.  Pri odvetrávanej zateplenej fasáde sa tepelná izolácia upevňuje na oceľový alebo drevený rošt. Prvý hrubší rošt slúži na upevnenie izoláciea druhý zvislý rošt slúži na odvetranie. Na druhý zvyslý rošt sa upevňuje finálna fasáda napr. z veľkoplošných  dosiek. Vzduchová medzera je na bokoch prečelia uzatvorená, naopak na spodnej a na vrchnej časti je otvorená. V tejto medzere prirodzene prúdi vzduch. (Cenu výrazne ovlivňuje najmä cena obkladu a keramický obklad, drevo, cementovláknité dosky).

 

Tepelné izolácie delíme podľa pôvodu

 • Organické - drevovláknité dosky, technické konope, celulózová izolácia, ovčia vlna.
 • Anorganické - polystyrén, sklenná vata, fúkaná minerálna vlna, minerálna vlna
Do zateplenia fasád patrí automaticky aj zateplenie soklov, pivníc, podkrovia a striech.Zateplenie podkrovia a striech vykonávame unikatnou fúkanou celulózovou izoláciou. Ide o tepelnú izoláciu na báze celulóznych vlákien s nulovým šírením plameňa po povrchu a je zároveň ošetrený rôznymi prísadami, ktoré zabezpečuju odolnost proti hubám, plesniam, hmyzu a hlodavcom. Celulózová izolácia je biologicky odbúrateľná čo znamená že je to ekologicky šetrný výrobok a je velmi žiadaný vo vypelých ekonomikách. Bližšie sa tejto problematike venujeme na naších strankach. Viac tu….
Zateplenie soklových stien a pivníc má dôležitý vplyv na zbytok stavby s hľadiska sanácie základových stien aj z hľadiska zateplenia.

 

Tepelná izolácia sokla musí spĺňať tieto požiadavky:

 • minimálna nasiakavosť,
 • mrazuvzdornosť,
 • minimálna alebo žiadna vzlínavosť vody,
 • vysoká pevnosť v tlaku,
 • možnosť kombinácie s rôznymi typmi hydroizolácií,
 • dobré spolupôsobenie s lepidlami a tmel­mi,
 • jednoduchá spracovateľnosť.

 

Na izolovanie soklov možno použiť izolačné materiály na báze extrudovaného polystyrénu (XPS) alebo expandovaného polystyrénu (EPS)

 • soklové dosky,
 • drenážne dosky,
 • perimetrické dosky.
Dosky sú pomenované podľa ich funkcie a typického umiestnenia v stavbe. Odlišujú sa rozmermi, typom obvodovej hrany a profilovaním povrchu. Dosky na sokel a spodnú stavbu sa vyrábajú zo špeciálnych surovín lisovaním do foriem. Tieto dosky vykazujú dobré hodnoty tepelnej izolácie λD=0,032-0,033    W/m . K. A rovnako ako pri doskách XPS netreba ich chrániť hydroizoláciou.
Soklové dosky sú vhodné na zatepľovanie soklov. Aby sa kvalitne nadviazali na fasádne zateplenie, sú zakončené rovnou hranou. Obojstranná vaflová štruktúra povrchu slúži na dobrú prídržnosť lepidiel a tmelov.
 
Perimetrické dosky sú vhodné na zateplenie spodnej stavby (základové dosky, suterénne steny a pod.). Na jednoduché delenie sú vybavené povrchom s rastrom po 50 mm. Po obvode majú polodrážku.
 
Drenážne dosky Používame na zateplenie suterénnych stien a oblasti sokla. Po celom obvode majú polodrážku. Na jednej strane izolácie je vaflová štruktúra a na druhej drenážny raster.

Buzulucká - Košice

Otvor galériu

Irkutská - Košice

Otvor galériu

Humenné Mierová

Otvor galériu

Naše Referencie

Otázky & odpovede

Zateplenie nie je len proces izolácie stien je potrebne sa na budovu pozerať ako celok. Tento celok tvoria steny, okná, vchodové dvere, stropy, podlahy(pivnice). Každý materiál má určitý prestup tepla tým pádom vieme, koľko tepla prestúpi cez 1m2 daného materiálu. Na základe toho vieme s vysokou presnosťou určiť, koľko tepla Vám unikne cez steny, strop, podlahu a okná. Samozrejme vieme určiť koľko tepla Vám unikne po zateplení a tým pádom Vám povieme o koľko ušetríte daným zateplením. Jednoznačne zateplenie ušetrí peniaze v zime náklady na kúrenie a v lete zabraňuje prehrievaniu budovy a tým nie je potrebné priestory klimatizovať.
Je to síce najpodstatnejšia vec , ale nie jediná. Pri domoch postavených v 60. a 70. rokoch z materiálov betónový kváder a plná tehla, kde murovacia malta tvorila vyššie percento objemu ako by bolo potrebné a samozrejme cementovo vápenaté omietky tvorili a tvoria aj dodnes steny s vysokou priepustnosťou tepla aj vodných pár. To znamená že pri nízkej teplote vo vonkajšom prostredí a vysokou priestupnosťou vodných par sa pary pri styku s chladom zrazia (rosný bod je v stene) a zrazená voda v stene pri mínusových teplotách hneď aj zamrzne. No a vieme že zamrznutá voda zväčšuje objem a tým pádom degeneruje omietku, maltu aj samotný stavebný materiál. Tento proces je veľmi pomalý nevidno ho, ale je 100% účinný v narúšaní Vašej stavby. Počas procesu zatepľovania takýchto stavieb vidíme pri vŕtaní otvorov pre tanierové kotvy že materiály stien sú sypké, pórovité (poškodené). A stáva sa veľmi často, že práve cementovo vápenaté omietky sú duté, prasknuté, vypuklé alebo aj časti omietky sú odpadnuté to všetko má pôvod vo vysokom prestupe tepla a následným zrážaním vodných pár. Stalo sa nám pri zatepľovaní bytového domu, že projektant navrhol určitú dĺžku kotiev, ktoré sme testovali odtrhovou skúškou. Pri skúške sme vytrhli materiál panelu. Materiál bol natoľko zvetraný, že jeho pevnosť bola slabšia ako potrebná na uchytenie kotvy, preto bolo potrebné navrhnúť dlhšie kotvy, aby sa zachytili hlbšie do zdravého materiálu. (Panelový dom bol postavený v 70. rokoch.) Zateplenie má ďalšiu dôležitú funkciu, zastaví proces narúšania stavby posunie rosný bod mimo steny budovy a tým aj predĺži životnosť budovy. Systémové poruchy bytových domov je ďalší negatívny pozostatok, ktorý je potrebné riešiť pomocou resp. v rámci zateplenia. Toto by malo zastaviť zatekaniu nosných stien (zvislé spoje bytových domov, balkónové konštrukcie a ďalšie), ktoré pri neriešení môžu spôsobiť porušenie statiky a tým výrazne znížiť časový horizont obývania bytového domu.
Samozrejme zateplenie je proces jednotlivých na seba naväzujúcich aj samostatných procesov. Pri zateplení stien mali by byť už vymenené okná, ak majiteľ ich chce meniť. Ak sú okná staršie ale dobré (staršie euro okná plniace svoju funkciu) nie je ich potrebné meniť, ale okná kastlíkové (francúzske s jednosklom v ráme) alebo im podobné, ktoré budete chcieť meniť v horizonte do 5 rokov je potrebné vymeniť (doporučujeme) ešte pred zateplením. Tieto typy okien nemajú žiadnu alebo len minimálnu izoláciu okolo rámov po obvode. Jednosklá v rámoch majú vysoký prestup tepla aj prípade dobrého priliehania krídla o rám a ak krídlo neprilieha ani o rám tak cez tieto okná nie je potrebné ani vetrať lebo teplo prúdi skoro voľne.
Jednoducho preto lebo počas demontáže starých okien sa skoro vždy poškodí zateplenie okolo okien ak je urobené dobre (podľa technologického predpisu). Po prípadných opravách alebo dorobkoch na fasáde môže vzniknúť trhlina v celistvosti fasády a to môže mať za následok zatekania vody za izolant. Ak izolantom je minerálna vata tak voda ju úplné zdegraduje (predstavte si mokrú hygienickú vatu) a pod omietkou prestane plniť úlohu izolantu a zatekanie môže prúdiť po celej ploche až dolu tým poškodí aj časť súvisiacej omietky. A ak je izolantom polystyrén a voda sa dostane za polystyrén tak zamrznutá voda zdevastuje plochy omietky o veľkosti plochy polystyrénových dosiek. Ďalším argumentom pre skoršiu výmenu okien pred zateplením stien je výhodnešia cena okien voči zatepleniu ( v súčasnosti ceny okien sú na historicky najnižšej cenovej úrovni a je veľmi nepravdepodobné, že ceny pôjdu ešte radikálne dolu podľa mňa už aj výrobcovia siahli na dno svojích možnosti a teraz je najlepší čas na výmenu okien – Myslím rok 2009 až 2010 v druhej polovici roka 2010 už ceny neklesali skôr bol zaznamenaný slabý nárast). Výmena okien tiež zabráni podstatným tepelným únikov.
Áno, vláknitá izolácia vyrobená z vlákien získaných spätným rozvláknením papiera izoluje veľmi dobre, pri rovnakej hrúbke sú jej tepelné izolačné schopnosti porovnateľné napr. s polystyrénom, minerálnou alebo sklenou vatou. To znamená, že hrúbku izolácie nemusíte meniť, ak chcete nahradiť CLIMATIZER-om iný druh bežnej kvalitnej stavebnej tepelnej izolácie.
CLIMATIZER PLUS – tepelné izolácie celulózového typu sú priamo vo výrobe obohatené prísadami, ktoré výrazne spomaľujú degradáciu ohňom. Jednoducho povedané pri zohriatí nad teplotu cca 120 stupňov tieto prísady spôsobia náhle zvlhnutie, a tým spomalenie odhorievania až do takej miery, že konštrukcie vyplnené izoláciou CLIMATIZER PLUS vydržia nápor ohňa dlhšie ako konštrukcie neizolované alebo izolované napríklad samozhášavým polystyrénom alebo izoláciami na báze sklených vlákien.
Druhou, avšak nemenej známou základnou vlastnosťou prísad bóratových solí je ochrana proti plesniam, hubám a drobným hlodavcom. Počas doby používania izolácie CLIMATIZER-u PLUS v Kanade od roku 1977, v ČR a SR od roku 1991 sa preukázal znížený výskyt týchto hlodavcov v objektoch izolovaných CLIMATIZER-om PLUS.
Dlho! Základom CLIMATIZER-u PLUS je vláknitá substancia tvorená celulózovými vláknami a ostatnými komponentmi získanými z papiera. Vedľa toho sa pridávajú anorganické bórité alebo horečnaté soli, ktoré sú prevažne nerastného pôvodu, majú veľmi dobrú stabilitu a zároveň vlákno ochraňujú. Správne uložené zvitky papiera
kyselina bóritá (v zriedenej koncentrácii – borová voda) antiseptikum bórax – prísada pracích práškov, protipožiarnych úprav, hnojivo pre dodanie stopového bóru rastlinám. síran horečnatý– látka pre protipožiarnu impregnáciu textílií, hnojivo, prísada krmiva prežúvavcov.Vhodná kombinácia týchto prísad v celulózovej tepelnej izolácii spôsobuje zvýšenú odolnosť proti ohňu, pliesňam a hubám a súčasne odpudzuje hmyz a drobné hlodavce. Vďaka špeciálnej technologickej úprave je prísada v materiále homogénne rozprestretá a spojená s vláknami. Od vlákna sa bežnými prostriedkami nedá mechanicky oddeliť. Podrobne: V celulózovej izolácii CLIMATIZER PLUS sa nachádza cca 18 % zmesi prísad na báze bóru a síranu horečnatého. Vo výrobku CLIMATIZER THERMO je obsah prísad taktiež cca 18 %, ale prísady bóru sú obsiahnuté iba v koncentrácii pod 5 % hmotnostných a zbytok tvorí síran horečnatý. Technické vlastnosti oboch výrobkov sú rovnaké.
CLIMATIZER PLUS je voľná vláknitá izolácia, ktorá sa aplikuje nafúkaním pomocou aplikačných strojov. Je nutné rozlíšiť, do ktorej konštrukcie na stavbe sa materiál aplikuje. Na vodorovné plochy sa aplikuje materiál s čo najnižšou objemovou hmotnosťou. To znamená, že na každý 1m3 izolácie sa spotrebuje iba 30 – 40 kg izolačnej celulózovej vlny. Normované zosadnutie pre tento prípad je do max. 15 % (u minerálne vláknitých izolácií je to 20%). Skutočnosť dosahovaná po niekoľkých rokoch je cca 10%. Znamená to pre zákazníka, že v prípade, ak chce mať trvale zaizolované vrstvou napríklad 20 cm, mala by mu aplikačná firma nafúkať vrstvu o hrúbke cca 22 až 23 cm. Tento jav sa využíva aj pri aplikácii do uzatvorených stropov, kde sa môže stať , že sa izolácia dotkne horného záklopu v priebehu aplikácie. Po určitom čase sa však vrstva málo zníži a vzduchová medzera sa obnoví. Predpokladom je však práve aplikácia čo najnižšej objemovej hmotnosti. Na šikmé plochy pri prevedení izolácií medzi krokvy a podobne, sa musí množstvo materiálu na 1m3 zvýšiť na cca 40 – 60 kg. Táto objemová hmotnosť sa zvyšuje podľa sklonu konštrukcie. Najnižšia hranica sa používa pri strechách s nízkym sklonom a najvyššia pri strmých strechách. V týchto prípadoch musí predísť akémukoľvek zosadnutiu. Najnáročnejšie je vyplňovanie kolmých stien. Tam musíme použiť na každý m3 tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS 55 až 65 kg . Horná hranica sa využíva pri prefabrikovaných domoch, ktorých diely vyplnené izoláciou sa prevážajú na stavbu niekoľko stoviek kilometrov. V priebehu transportu nesmie dôjsť k akémukoľvek zosadnutiu, inak by sa tvorili tepelné mosty.
V prípade izolácie CLIMATIZER-u PLUS možno obecne stanoviť skúšobnými metódami aj praxou na aplikovaných stavbách rovnovážnu vlhkosť v okolí 10%. Pri tejto vlhkosti prebieha aj valná časť skúšobných meraní tepelnej vodivosti a táto vlhkosť nie je škodlivá ani deštruktívna, jednoducho povedané je úplne „normálna“. Vzhľadom k prírodnej podstate CLIMATIZER-u PLUS je jeho snaha zbavovať sa prebytočnej vlhkosti veľmi intenzívna a privádza ho vždy veľmi rýchlo k optimálnych vlastnostiam.

Certifikáty

Certifikát
Certifikát o preškolení a odbornej realizácii izolačného materiálu CLIMATIZER PLUS. Osvedčenie o zpôsobilosti k obsluhe aplikačného stroja.

Certifikát preukazuje odborné zaškolenie a preverenie technických znalostí použita izolačného materiálu Climatizér plus v stavbách s rôznymi technickými špecifikáciami. Osvedčenie preukazuje odbornú a technickú zdatnosť na zariadeniach určených pre aplikáciu izolačného materiálu.

Certifikát
Certifikát preukázania zhody pre CLIMATIZER PLUS pre SR

Certifikát preukazuje zhodu vlastností stavebného výrobku s technickými špecifikáciami a právnymi predpismi vydávaný na základe priebežných inšpekcií TSÚS.

Certifikát
Certifikát potvrdenia zhody systému riadenia akosti pre celulózové vlákna a výrobky ISO 9001:2001

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda systému riadenia akosti pre výrobu a dodávku celulózových vlákien a výrobkov z nich s normou ČSN EN ISO 9001:2001.

Certifikát
Ekologický šetrný výrobok pre materiál CLIMATIZER PLUS

Po splnení náročných testov sme získali certifikát o zapožičaní ochrannej známky Ekologický šetrný výrobok pre materiál CLIMATIZER PLUS.

Certifikát
CE certifikát

Tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS získala zatiaľ ako jediná fúkaná tepelná izolácia na Slovensku a v Čechách európsky atest – vydané Nemeckým inštitútom pre stavebnú techniku v Berlíne 18.4.2006.