Klimatizácia

Klimatizácia

V aute ju máte, prečo ju nemať doma....

 

Klimatizácia

Klimatizácia je umelá úprava vzduchu, ktorou sa v priestoroch udržuje, upravuje teplota a vlhkosť vzduchu podľa požiadaviek užívateľa. Klimatizácia ovplyvňuje aj rýchlosť prúdenia vzduchu. Ide teda o technické zabezpečenie klimatických podmienok v miestnosti, ktoré pôsobia bezprostredne na životné pochody v ľudskom organizme. 

Praktické rady

-       Výber a návrh prenechajte odborníkom

-       Vyberte si zariadenie s invertorom –  s plynulou reguláciou výkonu

-       Vyhnite sa neznačkovým produktom

-       Rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou by nemal byť vyšší ako 7°C

-       Klimatizáciu by sme nemali používať viac ako 5 hodín denne

-       Chladný vzduch by nemal prúdiť do pohybovej zóny, alebo priamo na človeka.

-       Rýchlosť prúdenia vzduchu napr. o 0,1m/s sa pociťuje ako ochladenie o 2-3 °C.

-       Optimálna vlhkosť vzduchu je 40-60% , klimatizácie Vám ju znižujú.

-       Nezabudnite si dať raz ročne zariadenie prezrieť a vyčistiť  servisným technikom.

 

Čo ponúkame

-       V prvom rade Vám spoločnosť LK-Servis Slovakia, s.r.o. ponúka možnosť zakúpiť si klimatizáciu na splátky, pri ktorej nepreplatíte ani cent.

-       Naša spoločnosť Vám ponúka  špičkové klimatizačné zariadenia vhodné pre byty a domy.

-       Všetky jednotky ponúkane našou spoločnosťou sú s invertorom, teda s plynulou reguláciou výkonu, v energetickej triede A +.

-       S klimatizačnými jednotkami je možné aj vykurovať v zimnom období aj pri -15°C.

-       Zároveň Vám dáme dané zariadenie profesionálne nainštalovať.

Otázky & odpovede

Každý z nás chce mať doma komfortné a zdravé prostredie. Klimatizácia stále častejšie preniká aj do našich bytov a rodinných domov, kde prispieva k vytváraniu komfortného bývania. Klimatizácia by Vám mala spríjemniť horúce dni a noci a netreba zabudnúť, že je možné ju využiť aj na vykurovanie. Spomente si na poslednú horúcu prebdenú noc. Klimatizácia Vám zabezpečí pokojný spánok.
Spoločnosť LK-Servis Vám ponúka klimatizácie v energetickej triede A+ Ponúkame Vám zariadenia len s invertorom.
Invertor má za úlohu znížiť vysokú spotrebu elektrickej energie klimatizačných zariadení dobrou reguláciou ich výkonu. Invertor niekoľkonásobne splatí svoje náklady zvýšeným pohodlím. Klimatizačný systém s invertorom neustále nastavuje výkon chladenia a vykurovania tak, aby splnil nároky na teplotu v miestnosti a tým zlepšuje úrovne komfortu. Invertor skracuje dobu rozbehu systému a umožňuje rýchlejšie dosiahnuť požadovanú teplotu v miestnosti. Ako náhle je teplota dosiahnutá, invertor zabezpečí aby bola konštantne udržiavaná. ( usmerňovač najskôr usmerní striedavý prúd z vonkajšej siete na jednosmerný a invertor ho potom prevedie späť na striedavý prúd, ale o nami určenej frekvencii ). Rôznou frekvenciou meníme otáčky kompresora a tým regulujeme aj jeho výkon. Pretože invertor sleduje a upravuje teplotu okolitého prostredia vždy, keď je to potrebné, je spotreba energie o 30 % nižšia oproti tradičnému systému so zapínaním a vypínaním.
Do bytov a domov sa najčastejšie využívajú klimatizačné zariadenie typu split a multisplit. Označenie odvodené z anglického ,,to split – rozdeliť. Split sa skladá z jednej vonkajšej a jednej vnútornej jednotky, pričom jednotky „multisplit“ umožňujú na jednu vonkajšiu jednotku napojiť niekoľko vnútorných. Medzi sebou sú poprepájané medeným potrubím, v ktorom koluje chladivo. Chladivo prúdi v chladiacom okruhu a odber tepla zvnútra miestnosti sa uskutočňuje cez výparník. Chladivo, ktoré ním prechádza, odoberie tepelnú energiu prostrediu a zmení kvapalné skupenstvo na plynné. Nasávané pary z výparníka sa následne kompresorom stláčajú na tlak potrebný na ich kondenzáciu (zmenu skupenstva). Kondenzácia stlačených pár prebieha v kondenzátore, kde sa teplo odovzdáva prostrediu. Výhodou týchto jednotiek voči kompaktným je nižšia hlučnosť, keďže kompresor sa nachádza mimo obsluhovaný priestor.
Áno, môže to byť spôsobené prudkým teplotným skokom pri prechode z jedného prostredia do druhého, vysokou rýchlosťou prúdenia vzduchu alebo nekvalitným alebo zaneseným filtrom. Netreba azda dodávať, že zanesený filter, ktorý dlhší čas nikto nečistil môže zapríčiniť viac škody ako osohu. ( Pozri praktické rady). Všetky tieto spomenuté nepríjemnosti však nie sú dôvodom na to, aby ste zavrhli myšlienku zaobstarať si domov klimatizáciu.